torsdag 11 augusti 2011

Silverlinings

I'm so into metaldetails right now. Silver, copper, gold, brass..a little glamour to contrast the matt surfaces and untreated wood.

Jag är så inne på metalldetaljer just nu. Silver, koppar, guld, mässing..lite glamour som kontrast till matta ytor och obehandlat trä.

1 kommentar:

bm pharmacy sa...

Alltför mycket krom och silver för mig dock bra inlägg och fortsätta det goda arbetet.