fredag 27 augusti 2010

Summit


Kreativt tänkande kräver en härlig miljö. Summit har tagit fasta på det och inrett en sina konferens och eventlokaler runt om i Stockholm fantastiskt fint och personligt.

Creative thinking requires an inspiring room. Summit has taken that on board and decorated all their conference and event rooms around Stockholm fantastic and very personal.

Inga kommentarer: