onsdag 1 september 2010

Sort of Coal

Kol har renande effekt, företaget "Sort of Coal" har framställt fantastiskt vackra kolbitar avsedda att rena luft och vatten.

Coal is known for its purifying effects, the company "Sort of Coal" has produced stunning natural lumps of charcoal to clean air and water.

Inga kommentarer: